پلن های دو مرحله‌ای پرشیا پراپ

شرکت پراپ پرشیا همواره دنبال تریدرهای بازار فارکس جهت همکاری با آن‌هاست. قوانین چالش‌ها به گونه‌ای وضع شده که بهترین تمرین مدیریت سرمایه برای تریدرها جهت افزایش مهارت مدیریت سرمایه وترید است.

پلن شماره 1

پلن‌های یکبار پرداخت
5,000 $
 • 400$
  تارگت مرحله اول
 • 200$
  تارگت مرحله دوم
 • 5 درصد
  Daily Drawdown
 • 4,400$
  ( 12% ) Maximum Drawdown
 • 5
  حداقل روزهای معاملاتی
 • متاتریدر 5/4
  پـلـتــفـرم
 • تا سقف 2,500,000$
  رشد سرمایه
اقتصادی

پلن شماره 2

پلن‌های یکبار پرداخت
10,000 $
 • 800$
  تارگت مرحله اول
 • 400$
  تارگت مرحله دوم
 • 5 درصد
  Daily Drawdown
 • 8,800$
  ( 12% ) Maximum Drawdown
 • 5
  حداقل روزهای معاملاتی
 • متاتریدر 5/4
  پـلـتــفـرم
 • تا سقف 2,500,000$
  رشد سرمایه
محبوب

پلن شماره 3

پلن‌های یکبار پرداخت
25,000 $
 • 2000$
  تارگت مرحله اول
 • 1000$
  تارگت مرحله دوم
 • 5 درصد
  Daily Drawdown
 • 22,000$
  ( 12% ) Maximum Drawdown
 • 5
  حداقل روزهای معاملاتی
 • متاتریدر 5/4
  پـلـتــفـرم
 • تا سقف 2,500,000$
  رشد سرمایه
محبوب

پلن شماره 4

پلن‌های یکبار پرداخت
50,000 $
 • 4000$
  تارگت مرحله اول
 • 2000$
  تارگت مرحله دوم
 • 5 درصد
  Daily Drawdown
 • 44,000$
  ( 12% ) Maximum Drawdown
 • 5
  حداقل روزهای معاملاتی
 • متاتریدر 5/4
  پـلـتــفـرم
 • تا سقف 2,500,000$
  رشد سرمایه
نیمه‌حرفه‌ای

پلن شماره 5

پلن‌های یکبار پرداخت
100,000 $
 • 8,000$
  تارگت مرحله اول
 • 4,000$
  تارگت مرحله دوم
 • 5 درصد
  Daily Drawdown
 • 88,000$
  ( 12% ) Maximum Drawdown
 • 5
  حداقل روزهای معاملاتی
 • متاتریدر 5/4
  پـلـتــفـرم
 • تا سقف 2,500,000$
  رشد سرمایه
حرفه‌ای

پلن شماره 6

پلن‌های یکبار پرداخت
200,000 $
 • 16,000$
  تارگت مرحله اول
 • 8,000$
  تارگت مرحله دوم
 • 5 درصد
  Daily Drawdown
 • 176,000$
  ( 12% ) Maximum Drawdown
 • 5
  حداقل روزهای معاملاتی
 • متاتریدر 5/4
  پـلـتــفـرم
 • تا سقف 2,500,000$
  رشد سرمایه
حداکثر فاند

پلن شماره 7

پلن‌های یکبار پرداخت
500,000 $
 • 40,000$
  تارگت مرحله اول
 • 20,000$
  تارگت مرحله دوم
 • 5 درصد
  Daily Drawdown
 • 440,000$
  ( 12% ) Maximum Drawdown
 • 5
  حداقل روزهای معاملاتی
 • متاتریدر 5/4
  پـلـتــفـرم
 • تا سقف 2,500,000$
  رشد سرمایه
حداکثر فاند