پلن های تک مرحله‌ای پرشیا پراپ

شرکت پراپ پرشیا همواره دنبال تریدرهای بازار فارکس جهت همکاری با آن‌هاست. به همین جهت برای همکاری با جامعه بیشتری از تریدرها پلن های تک مرحله راه اندازی شد تا بتوانیم سلیقه جامعه بیشتری از تریدرها را پاسخ دهیم. پلن های تک مرحله ای ویژه افرادی است که برای دریافت فاند می‌خواهند مسیر کوتاه تری را طی کنند.

پلن شماره 1

پلن‌های یکبار پرداخت
5,000 $
 • 300$
  تارگت چالش
 • 100$
  Daily trailing Drawdown
 • 4,700$
  ( 6% ) Maximum trailing Drawdown
 • 5
  حداقل روزهای معاملاتی
 • متاتریدر 5/4
  پـلـتــفـرم
 • تا سقف 2,500,000$
  رشد سرمایه
اقتصادی

پلن شماره 2

پلن‌های یکبار پرداخت
10,000 $
 • 600$
  تارگت چالش
 • 200$
  Daily trailing Drawdown
 • 9,400$
  ( 6% ) Maximum trailing Drawdown
 • 5
  حداقل روزهای معاملاتی
 • متاتریدر 5/4
  پـلـتــفـرم
 • تا سقف 2,500,000$
  رشد سرمایه
محبوب

پلن شماره 3

پلن‌های یکبار پرداخت
25,000 $
 • 1500$
  تارگت چالش
 • 500$
  Daily trailing Drawdown
 • 23,500$
  ( 6% ) Maximum trailing Drawdown
 • 5
  حداقل روزهای معاملاتی
 • متاتریدر 5/4
  پـلـتــفـرم
 • تا سقف 2,500,000$
  رشد سرمایه
محبوب

پلن شماره 4

پلن‌های یکبار پرداخت
50,000 $
 • 3000$
  تارگت چالش
 • 1000$
  Daily trailing Drawdown
 • 47,000$
  ( 6% ) Maximum trailing Drawdown
 • 5
  حداقل روزهای معاملاتی
 • متاتریدر 5/4
  پـلـتــفـرم
 • تا سقف 2,500,000$
  رشد سرمایه
نیمه‌حرفه‌ای

پلن شماره 5

پلن‌های یکبار پرداخت
100,000 $
 • 6,000$
  تارگت چالش
 • 2000$
  Daily trailing Drawdown
 • 94,000$
  ( 6% ) Maximum trailing Drawdown
 • 5
  حداقل روزهای معاملاتی
 • متاتریدر 5/4
  پـلـتــفـرم
 • تا سقف 2,500,000$
  رشد سرمایه
حرفه‌ای

پلن شماره 6

پلن‌های یکبار پرداخت
200,000 $
 • 12,000$
  تارگت چالش
 • 4000$
  Daily trailing Drawdown
 • 188,000$
  ( 6% ) Maximum trailing Drawdown
 • 5
  حداقل روزهای معاملاتی
 • متاتریدر 5/4
  پـلـتــفـرم
 • تا سقف 2,500,000$
  رشد سرمایه
حداکثر فاند

پلن شماره 7

پلن‌های یکبار پرداخت
500,000 $
 • 30,000$
  تارگت چالش
 • 10000$
  Daily trailing Drawdown
 • 470,000$
  ( 6% ) Maximum trailing Drawdown
 • 5
  حداقل روزهای معاملاتی
 • متاتریدر 5/4
  پـلـتــفـرم
 • تا سقف 2,500,000$
  رشد سرمایه
بزودی